gfff

Wednesday, March 13, 2013

က်ေနာ္


က်ေနာ္............

ကုိယ္ကပဲအတ ၱဆန္တာလား

ရူးေၾကာင္းေၾကာငး္ပဲနုိင္တာလား

မသိဘူး

က်ေနာ္ကက်ေနာ္ကုိယ္က်ေနာ္

ျပန္ေျပာလိုက္တယ္နဳံအအလူငယ္တေယာက္လုိ႕

အတင္း၀င္အတင္းထြက္က်ပ္သိပ္ေနတဲ့

အေတြစေတြနဲ႕မုိးလင္းရတဲ့အခါ

ညကၾကယ္ေတြကုိလည္းမၾကည့္လုိက္ရဘူး

ေယာင္ဆုိင္းဆုိင္းေျပေနတဲ႕လမး္ေတြေပၚ

ေက်ာ္နင္မိလို႕..

အထီးက်န္လြင္ျပင္နဲ႕ကသိကေအာက္ျဖစ္ခဲ႕

ဟုတ္တယ္က်ေနာ္ကုိမုနး္ပါ.

က်ေနာ္ဟာက်ေနာ္ကုိဘယ္လုိကဗ်ာေတြနဲ႕

သီကုံးဖူးပြင့္ထားတာလည္းဆုိတာ

မသိခဲ႕ဘူး...........

တကယ္ေတာ့မုိးမခ်ဳပ္ေသးပါဘူး

ေန၀င္တာကုိကေစာေနခဲဲ႕တာ

က်ေနာ္ကုိက်ေနာ္သီခ်ငး္တပုဒ္လုိ

သေဘာထားမိတယ္

ဆုိၾကဗ်ာက်ေနာ္ဟာကာရံလြတ္တဲ႕

သီခ်င္းတပုဒ္ပဲျဖစ္ေနမယ္..

ဟုတ္တယ္.အဲဒါရုိး၇ုိးေလးတုိက္စားထားတဲ႕

က်ေနာ္ရဲ႕ေခါငး္စီးမပါတဲသီးခ်င္းပဲ......

                                                   

No comments:

Post a Comment