gfff

Sunday, January 13, 2013

မလွပေသာနိဂုံး

                         ၾကည္လင္က်ယ္ျပန့္ေသာေကာငး္ကင္မွာျဖစ္ေစအုံ့ထုိင္းရီေမွာင္ေသာေကာင္း    
  
                     ကင္မွာျဖစ္ေစငွက္ကေလးတေကာင္သုိ့မဟုတ္တေကာင္ထက္ပုိပ်ံသန္းနုုိင္ပါသည္

                    သူတုိ့တြင္ဥိီးတည္ခ်က္လားရာပဲျဖစ္ျဖစ္ခံစားခ်က္တစုံတရာျဖစ္ျဖစ္ပါ၀င္ေနနုိင္သည္ကုိေတာ့

                    ကြ်န္ေတာ္မည္သူနွင့္မ်ွမျငင္းလိုေတာ့ပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ေကာင္းကင္သည္ငွက္မ်ား


                     စြာတုိ႕ရဲ႕   ပ်ံသန္းဥိးတည္ရာလမ္းတခုျဖစ္ေနခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား.

                    အတိတ္လိုေခၚလို့မရေသာဟုိလြန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလတခုတြင္ငွက္ကေလးတေကာင္နွင့္

                    ကြ်န္ေတာ္အမွတ္မထင္ဆုံေတြ႕ျဖစ္သည္။

                     ငွက္ကေလးသည္သူပ်ံသနး္ရာေကာင္းကင္တခုေပၚမွကြ်န္ေတာ္အားေဆြ့ေဆြ့ေျမ့ေျမ့

                     ငဲ့ၾကည့္ခဲ့ဖူးပါသည္.

                    ဒါေပမဲ့အခ်ိဳိးေကြ့တခုတြင္ေတာ့ငွက္ကေလးကြ်န္ေတာ္ထံပ်ံသန္းေရာက္ရွိလာခဲသည္.....

                    ထုိေနမ်ားစြာသည္ငွက္ကေလးအတြက္ခ်ိနဲတုန္ရီေနခဲသည္မွာအံၾသစရာေကာင္းေနေတာ့၏

 
                     ကြ်န္ေတာ္ငွက္ကေလးကုိၾကည့္ျပီးသနားမိပါသည္.ငွက္ကေလးမွာလည္းသနား

                      စရာေကာငး္ေလာက္ေအာင္အကူအညီလိုေနရွာသည္.၊

                     ကြ်န္ေတာ္သည္ငွက္ကေလအားေနြးေထြးစြာပ်ံသန္းနို္င္ရန္းကြ်န္ေတာ္နိဳင္သေလာက္

                      ျပဳစုေပးခဲသည္၊

                      အလုပ္မအားတဲ့ၾကားကငွက္ကေလးအတြက္ကြ်န္ေတာ္တဖက္တလွမ္းမွနုိင္သေလာက္

                      လုပ္ေပးခဲ့သည္ကြ်န္ေတာ္ေပ်ာ္ပါသည္အခုဆုိငွက္ကေလးေတာ္ေတာ္သက္သာလာခဲ့ျပီး

                      ကြွန္ေတာ္ငွက္ကေလးနဲ့အတူရွိေနစဥ္ကာလတေလ်ာက္လုံးေပ်ာ္ရြႈင္ေနခဲ့သည္ေက်နပ္ေနခဲ့

                       သည္။

                       ငွက္ကေလး   သည္ေက်နပ္ေနခဲ့သည္ငွက္ကေလးသည္ကြ်န္ေတာ္အား 

                       စကားမ်ားစြာေျပာေနသလိိုခံစားခဲ့ရပါသည္

                       ဒါေပမဲ့ကြ်န္ေတာ္ငွက္ကေလးကုိဒီအတုိင္းလညး္မထားခ်င္ပါ

                       သူကုိက်ြန္ေတာ္လြတ္လပ္စြာပ်ံသန္းေစခ်င္သည္တခါကြ်န္ေတာ္စိတ္တခုငွက္ကေလးကုိ

                        အေ၀းကုိထြက္မသြားေစခ်င္ပါ.

                        ထုိအခ်ိန္မွာပင္ငွက္ကေလးအေကာင္းပကတိျဖစ္သြားခဲ့ေလျပ့ီး။

                        သူ့ေတာင္ပန္ႏွစ္ခ်ပ္ကုိလည္းရမ္းခါျပေနသည္၊ကြ်န္ေတာ္ငွက္ကေလးကုိအ

  
                         သာၾကည္ေနမိသည္ကြ်န္ေတာ္အသိစိတ္ထဲတြင္ငွက္ကေလးပ်ံသန္းေတာ့မည္ဆုိ

                        ေတာ့အလုိလို၀မး္နည္းမိသည္

                        ဒါေပမဲ့ငွက္ကေလးကသိမည္မထင္ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကြ်န္ေတာ္သည္ငွက္ကေလးအတြက္

 
                         ၀မ္းေျမာက္ေပးရမည္မဟုတ္ပါလား

                         ကြ်န္ေတာ္ငွက္ကေလးေတာင္ပန္ခတ္နုိင္ပါေစပ်ံသန္းနုိင္ပါေစလုိ့တိ္တ္တိတ္ကေလးကုိ


                         ဆုေတာင္းေပေနမိသည္.

                        မၾကာပါငွက္ကေလးေကာင္းကင္တခုေပၚမွာပ်ံသန္းထြက္ခြါသြားခဲ့သည္.၊


                        က်ြန္ေတာ္ငွက္ကေလးကုိမ်က္စိတဆုံးလုိက္လံၾကည့္ရွဳေနမိေတာ့သည္


                        ငွက္ကေလးသည္အလ်င္ျမန္စြာပ်ံသန္းသြားခဲသည္.သူေပ်ာ္မွာပါျပီးေတာ့


                        သူေပ်ာ္ရြင္ပါေစ.


                       ကြွ်န္ေတာ္သည္ထုိကဲသို့ပင္ေနာက္တေန့မွာေကာင္းကင္သုိ့ေမာ္ၾကည့္မိသည္


                        ငွက္ေပါငး္မ်ားစြာ.ထုိေကာငး္ကင္တြင္ပ်ံသန္းလ်က္ရွိသည္၊သုို့ေသာ္ကြွ်န္ေတာ္႕


                     ငွက္ကေလးကုိေတာ့ကြ်န္ောတ္ကုိယ္တုိင္မမွတ္မိေတာပါငွက္ကေလးသည္

                     ကြ်န္ေတာ္အားမွတ္မိနုိင္ပါ့မလားဆုိတာကုိေတာက်ြန္ေတာ္လည္းမည္သုိ့မွ်                   မသိနုိင္ပါခင္ဗ်ာ


                   ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ကြ်န္ေတာ္သည္တေန့တခါေတာ့ထိုေကာင္းကင္ေပၚသုိ့ေမာ္ျပီး


                   ၾကည့္မိသည္ကုိေတာ့ငွက္ကေလးသိေနလိမ့္မယ္လုိ့ေတာ့ထင္မိပါတယ္.


                   ငွက္ကေလးသိေနလိမ့္မယ္လို့ေတာ့ကြ်န္ေတာ္ထင္မိပါသည္...ေလ.

No comments:

Post a Comment